Aarne Leinonen

Olen pääkaupunkiseudulla elävä parikymppinen maailmankansalainen. Osallistun yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomessa ja seuraan maailmanpolitiikkaa aktiivisesti. Olen kiinnostunut akateemisesta tutkimuksesta ja ihmiskunnan ymmärryksen lisäämisestä itseisarvoisesti. Harrastan filosofiaa ja muuta elitististä.

Olen urbaani arvo- ja markkinaliberaali, jonka mielestä ilmastonmuutos, köyhyys ja väestön vanheneminen tulevat olemaan oikeutetusti elinikäni merkittävimmät poliittiset teemat. Liberaali filosofi ja systemaattinen asioiden selvittäjä kuvaa minua henkilönä. Arvomaailmaltani olen humanisti, feministi ja elitisti. Uskon, että julkisella sektorilla Suomessa on tällä hetkellä liian suuri rooli ihmisten elämässä. Yksilöillä kuuluu olla enemmän vapautta ja vastuuta omista päätöksistään. Pidän kaupungistumisen ja globaalin yhteistyön puolia politiikassa. EU:n suhteen olen federalisti. Kannatan NATO-jäsenyyttä. Ilmastotoimiin liittyen päästökaupan laajentaminen, hiilitullien käyttöönotto ja ydinvoima ovat mielestäni hyviä keinoja.

Koulutukseltani olen diplomi-insinööri ja toimittuani palvelumuotoilijana yksityisellä sektorilla olen palannut tohtoriopiskelijaksi yliopistolle jatkaen freelancerina palvelumuotoilijana toimimista. Ammatillisesti minua kiinnostaa ihmiskeskeinen suunnittelu asiakasarvon luomisen välineenä. Töissäni pyrin parantamaan organisaatioiden kykyä nähdä maailma loppuasiakkaan silmin. Olen tähän mennessä toiminut palvelumuotoilijana, käyttökokemussuunnittelijana ja kurssiassistenttina. Lisäksi olen organisoinut opiskelijaprojekteja ja fasilitoinut työpajoja. Pidän johtamisesta ja opettamisesta, sekä varsinkin johtamisen opettamisesta. Kaikki nämä liittyvät pohjimmiltaan toisten ihmisten mielenmaisemien ymmärtämiseen ja jonkin ihmiskunnalle arvokkaan tavoitteluun. Valmistuin Aalto-ylipistosta Informaatioverkostojen koulutusohjelmasta diplomi-insinööriksi vuonna 2018. Olen ollut jatko-opiskelijana Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella vuodesta 2019 lähtien.

Liberaalipuolue

Toimin 2021-2022 Liberaalipuolueen puoluesihteerinä.

Aluevaalit 2022

Uusimaa yhdistetään yhdeksi hyvinvointialueeksi liittämällä Helsinki, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa-Kerava ja Itä-Uusimaa yhteen.

Julkisen sektorin menot eivät kasva ja leikkaukset tämän toteuttamiseksi aloitetaan palveluiden alueellisesta kattavuudesta mielummin kuin jonoja pidentämällä. Hallintoa kevennetään.

IT-järjestelmät hankitaan vapaan lähdekoodin ja avointen rajapintojen ehdottomalla vaatimuksella, jolloin julkisten tietojärjestelmien laatu paranee.

Lue blogimuotoinen tiivistys aluevaaliteemoistani mediumissa.

Portfolio

Lataa portfolio (pdf) tästä.

Diplomityö, 2018

Diplomityössäni tarkastelin laadullisin menetelmin asiakkaiden arvokokemusta sähkökirjapalvelua käyttäessä. Lisäksi tunnistin heuristiikkoja, joita kuluttajat käyttävät sähkö- ja äänikirjaformaatin valinnassa suhteessa perinteiseen painettuun kirjaan. Diplomityöni on luettavissa Aalto-yliopiston sähköisessä arkistossa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32487

Lue blogimuotoinen tiivistys diplomityöstäni mediumissa.

Avoimen vaalikonedatan analyysi- ja visualisointityökalut, 2015

Eduskuntavaalien alla 2015 visualisoin HS:n ja Ylen vaalikoneista tehdyn tilastollisen analyysin interaktiivisessa ja responsiivisessa muodossa. Työkalulla pystyy tarkastelemaan yksittäistä ehdokasta tai puoluetta suhteessa muihin useiden vaihdeltavien akselien avulla. Analyysissä on hyödynnetty ryhmittelyanalyysiä, jolla on muodostettu yhtenäisiä vastaajaprofiileja (segmentit) ja faktorianalyysiä, jolla on saatu esiin suurempia sisältökokonaisuuksia (akselit). Sivuston tavoitteena oli tukea kokonaiskuvan muodostumista 2015 eduskuntavaalien ehdokkaista ja puolueista. Vaaleihin mennessä sivusto sai yli 10 000 kävijää.

Linkki sivustolle http://vaalit2015.aarneleinonen.fi.